İmar

HES, RES, GES, Baraj , Regülatör, Gölet ve Muhtelif Amaçlı Mühendislik Projelerine Ait İmar Planı ve Raporlarının Hazırlanması

Detay

CBS

HES, RES, GES, ENH, Karayolları, Baraj, Gölet ve Muhtelif Amaçlı Mühendislik Projelerine Ait Mekansal ve Öznitelik Veritabanı Hazırlanması

Detay

Kamulaştırma

HES, RES ve GES Baraj , Regülatör, Gölet ve Muhtelif Amaçlı Mühendislik Projelerine Ait Kamulaştırma Planları ve Orman İzin-İrtifak Planları Yapımı

Detay

Enerji(RES-HES-GES)

HES, RES ve GES Projelerine Ait Halihazır Harita, Orman İzinleri ve Mevzii İmar Planı, ÇED Raporlarının Hazırlanması, Kamulaştırma Planlarının Yapımı, jeolojik ve jeoteknik Etüd Raporları Hazırlanması

Detay

Fotogrametri

HES, RES ve GES, Baraj , Regülatör, Gölet, Ulaşım Yolları ve Muhtelif Amaçlı Mühendislik Projelerine Ait 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İnsanlı ve İnsansız Hava Araçları ile Fotogrametrik Halihazır Haritaların Hazırlanması

Detay

Halihazır Harita - Deformasyon - Röleve

HES, RES ve GES, Baraj , Regülatör, Gölet ve Muhtelif Amaçlı Mühendislik Projelerine Ait 1/500, 1/1000, 1/5000 Ölçekli Yersel Halihazır Harita, Yapısal Deformasyon Gözlem ve Hesaplamaları, Kazı - Dolguya esas Kübaj ve Röleve Alım Çalışmaları

Detay

Size Bir Telefon Kadar Yakınız...

Uzman Danışman ve Mühendislerimizle Hizmetinizdeyiz.

İletişim